There are no translations available.

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


29.04.2016 - Forum Doradców Kariery Powiatu Strzeleckiego CKZiU Strzelce Opolskie

 

26.04.2016 - Szkoleniowa Rada Pedagogiczna "Możliwości pracy z uczniem trudnym wychowawczo" - PG Szymiszów

 

25.04.2016 - Grupa wsparcia dla młodzieży szkół podstawowych

 

25.04.2016 - Targi Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego - PCK Strzelce Opolskie

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

20.04.2016 - Grupa wsparcia dla młodzieży szkół gimnazjalnych

 

20.04.2016 - AKADEMIA MALUCHA

 

18.04.2016 - Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz szkoleniowa rada pedagogiczna "Indywidualizacja w procesie nauczania" PSP Piotrówka

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


14.04.2016 - Zespół Orzekający


14.04.2016 - OWE Chorzów – konsultacja w sprawie uczennicy słabowidzącej


13.04.2016 - Urząd Marszałkowski Opole – konferencja „Jeśli nie agresja to co?” – CBT Warszawa


13.04.2016 - AKADEMIA MALUCHA

 

12.04.2016 - PSP nr 7 Strzelce Opolskie - konsultacja pedagogiczna w sprawie ucznia

 

12.04.2016 - PG nr 1 Zawadzkie - zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Uzależnienie od komputera i Internetu”

 

11.04.2016 - Grupa wsparcia dla młodzieży szkół podstawowych

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


31.03.2016 - PSP w Zawadzkiem – szkoleniowa rada pedagogiczna dot. zjawiska przemocy


30.03.2016 - ZSG w Żędowicach – badania umiejętności czytania i pisania – kl. II PSP

 

24.03.2016 - Zespół Orzekający

 

23.03.2016 - AKADEMIA MALUCHA

 

22.03.2016 - Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów ZSG w Żędowicach – „Jak pokonać stres?” – kl. VI PSP i III PG


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


18.03.2016 - ZSGI, PG w Izbicku „ Gimnazjum  i co dalej ?” zajęcia  dla uczniów gimnazjum


17.03.2016 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy; „Dojrzałość szkolna” prelekcja  dla rodziców

 

17.03.2016 - Finał Konkursu Kartek świątecznych - Kadłub

 

16.03.2016 - PSP NR 4 Strzelce Op. „ Jak  być dobrym rodzicem” prelekcja dla rodziców

 

16.03.2016 - AKADEMIA MALUCHA


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

11.03.2016 - PSP Nr 7 – obserwacja ucznia na terenie szkoły

 

10.03.2016 - Zespół Orzekający


Spotkanie Grupy Logopedek, warsztaty na temat: "Terapia rotacyzmu - doskonalenie metod"

Spotykamy się w czwartek 10.03.2016 r. godzina 16:30


09.03.2016 - PSP Nr 7 – spotkanie z rodzicami klas I


Spotkanie Grupy Pedagogów

Spotykamy się w środę 09.03.2016 r.


09.03.2016 - AKADEMIA MALUCHA


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


03.03.2016 - PSP Nr 1 w Strzelcach  Op.  -  prelekcja „Przeciwdziałanie agresji”


02.03.2016 - AKADEMIA MALUCHA


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


26.02.2016 - PP Rozmierka – obserwacja zachowania   dziecka  w grupie celem  pogłębienia  diagnozy


25.02.2016 - PSP Nr 4  Strzelce Opolskie– obserwacja ucznia  w  klasie celem  pogłębienia  diagnozy i konsultacja   z nauczycielem


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


19.02.2016 - ZSG Żędowice – badanie przesiewowe umiejętności czytania i pisania - szkoła podstawowa


18.02.2016 - Zespół Orzekający


17.02.2016 - PSP nr 7 Strzelce Opolskie – konsultacja pedagogiczna w sprawie ucznia


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


03.02.2016 - PSP Sucha – szkoleniowa Rada Pedagogiczna –

„Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera”

 

29.01.2016 - ZSP Zawadzkie – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego

 

29.01.2016 - Rada Pedagogiczna

 

28.01.2016 - Zespół Orzekający

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


22.01.2016 - PSP Kadłub – obserwacja ucznia w  klasie


22.01.2016 - PG Zawadzkie – zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas III -

Pracownia Rozwoju Osobistego

 

21.01.2016 - PSP Kolonowskie – obserwacja ucznia w klasie

 

21.01.2016 - PG Zawadzkie – zajęcia psychoedukacyjne w klasie – „Jak radzić sobie z agresją”


19.01.2016 - PSP Sucha – obserwacja ucznia w klasie

 

***

 

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


15.01.2016 - PSP nr 7 Strzelce Opolskie – obserwacja ucznia w klasie


14.01.2016 - Kędzierzyn-Koźle „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 

14.01.2016 - PSP Raszowa – konsultacja pedagogiczna

 

13.01.2016 - Grupa Wsparcia Pedagogów Szkolnych

 

11.01.2016 - PSP nr 7 Strzelce Opolskie – „Jak pomóc dziecku w nauce” - zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców


11.01.2016 - PSP Żędowice – przesiewowe badanie słuchu


08.01.2016 - PSP nr 1 Strzelce Opolskie – „Przeciwdziałanie agresji w klasie” –

warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów kl. V

 

07.01.2016 - Kędzierzyn-Koźle „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 

07.01.2016 - Zespół Orzekający


05.01.2016 - PSP nr 4 Strzelce Opolskie – konsultacja pedagogiczna w sprawie ucznia

 

***

 

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

17.12.2015 - PSP nr 1 Strzelce Opolskie – obserwacja ucznia w klasie

 

17.12.2015 - Zespół Orzekający


16.12.2015 - Akademia Malucha


16.12.2015 - PP Dolna - obserwacja dziecka w grupie

 

16.12.2015 - SOSW Lubliniec – XVII kolędowanie

 

15.12.2015 - PP nr 8 Strzelce Opolskie – obserwacja dziecka w grupie


14.12.2015 - Konferencja dot. ochrony zdrowia psychicznego – Starostwo Powiatowe we współpracy z PPP i PCK

 

***

 

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

11.12.2015 - PSP nr 2  w Strzelcach Op.- „Profilaktyka zachowań – uzależnienie od komputera i internetu” - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas V


10.12.2015 - ZSG Izbicko – „Drogi zawodowe uczniów gimnazjum” – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum


10.12.2015 - PSP Szymiszów – obserwacja ucznia w klasie

 

10.12.2015 - PP Jemielnica- obserwacja dziecka w grupie

 

09.12.2015 - ZSS Kadłub – konkurs kartek świątecznych- finał


08.12.2015 - PP Kolonowskie – obserwacja dziecka w grupie

 

***


Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

04.12.2015 - Opole - Akademia Webinary - "Mentoring w doradztwie zawodowym"


03.12.2015 - PSP Raszowa - obserwacja ucznia na terenie placówki


02.12.2015 - Grupa Wsparcia Pedagogów Szkolnych


02.12.2015 - Akademia Malucha


01.12.2015 - PG Zawadzkie - "Jak sobie radzić z agresją?" - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas II

 

01.12.2015 - ZSS Kadłub - konkurs kartek świątecznych

 

30.11.2015 - PSP Dziewkowice - "Rola rodziców w profilaktyce niepowodzeń szkolnych" -

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

27.11.2015 - Badania przesiewowe umiejętności czytania i pisania uczniów klas drugich


27.11.2015 - PCK Strzelce Opolskie - "Nowe substancje psychoaktywne - dopalacze"

 

26.11.2015 - PP Kolonowskie - obserwacja dziecka na terenie przedszkola


26.11.2015 - Zespół Orzekający


24.11.2015 - PG Nr 1 Strzelce Opolskie - "Drogi zawodowe uczniów gimnazjum" - spotkanie z rodzicami klas III


23.11.2015 - PP Nr 10 Strzelce Opolskie – obserwacja dziecka na terenie przedszkola

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

20.11.2015 - Badania przesiewowe umiejętności czytania i pisania uczniów klas drugich


20.11.2015 - PSP Błotnica Strzelecka – obserwacja dziecka na terenie szkoły

 

18.11.2015 - PP Leśnica - obserwacja dziecka na terenie przedszkola


17.11.2015 - PSP Zawadzkie – warsztaty dla rodziców


***


Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


06.11.2015 - Badania przesiewowe umiejętności czytania i pisania uczniów klas drugich


05.11.2015 - PSP Sucha – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Zagrożenia z Internetu”

 

05.11.2015 - Zespół Orzekający


04.11.2015 - Grupa Wsparcia Pedagogów Powiatu Strzeleckiego

 

03.11.2015 -  PSP nr 7 Strzelce Opolskie – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów „Cyberprzemoc”

 

02.11.2015 - PP nr 1 Kolonowskie - udział w ewaluacji zewnętrznej


***

 

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


30.10.2015 - PSP Jemielnica – obserwacja ucznia w klasie


29.10.2015 - PSP Olszowa – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów –„Pierwsza miłość”


28.10.2015 - PSP Zawadzkie – udział w posiedzeniu Zespołu Wychowawczego szkoły

 

28.10.2015 -  Akademia Malucha

 

27.10.2015 - PP nr 4 - obserwacja ucznia w klasie


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


23.10.2015 - PP nr 4 Strzelce Opolskie – obserwacja dziecka w grupie


23.10.2015 - PG nr 1 Zawadzkie – „Pracownia Rozwoju Osobistego” –

doradztwo zawodowe dla klas III gimnazjum

 

22.10.2015 - PG nr 1 Zawadzkie – „Pracownia Rozwoju Osobistego” –

doradztwo zawodowe dla klas III gimnazjum


22.10.2015 Zespół Orzekający


20.10.2015 - RCRE Opole „Coaching w edukacji w szkole”


19.10.2015 - ZSG Żędowice– szkoleniowa Rada Pedagogiczna – „Autyzm, Zespół Aspergera”

 

***


Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

Drogie Koleżanki Logopedki


Wraz z  kolejnym rokiem szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

zaprasza na spotkania Grupy Wsparcia Logopedek.

Spotykamy się: 22.10.2015r., czwartek o godz.16.30.


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


16.10.2015 - ZSzP w Zawadzkim - konsultacja z nauczycielami w sprawie ucznia


16.10.2015 - PP nr 10 - obserwacja dziecka na terenie przedszkola


15.10.2015 - PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich - obserwacja ucznia na terenie szkoły


14.10.2015 - PP w Leśnicy - obserwacja dziecka na terenie przedszkola

 

14.10.2015 - "Akademia Malucha" - twórcze zabawy dla dzieci w wieku 1,5 - 3 r.ż. wraz z rodzicami

 

13.10.2015 - PG Zawadzkie - warsztaty zawodoznawcze i samorozwojowe

 

13.10.2015 - PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich - spotkanie z rodzicami

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


09.10.2015 - PP Nr 4 Strzelce Op. – obserwacja dziecka

 

08.10.2015 - PG Jemielnica – szkolenie  Rady pedagogicznej  „Spektrum autyzmu„


08.10.2015 - SP Zalesie  Śl. Obserwacja ucznia  i konsultacja  z nauczycielem

 

08.10.2015 - PG Jemielnica – szkolenie  Rady pedagogicznej  „Spektrum autyzmu„

 

07.10.2015 - 08.10.2015 - ORE  Gdańsk  – szkolenie


06.10.2015 - Zajęcia  psychoedukacyjne dla uczniów kl. V  w PSP Nr 7  Strzelce Op. „ Bezpieczeństwo w sieci”


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:


02.10.2015 - RCRE Opole – szkolenie „Coaching jako metoda wspierania ucznia”


02.10.2015 - PP nr 9 Strzelce Opolskie – obserwacja ucznia w grupie


01.10.2015 - Zespół Orzekający


30.09.2015 - ORE Sulejówek – szkolenie „Mediacje i negocjacje w szkole” –

w ramach budowania sieci współpracy w programach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz ‘Golden 5”


29.09.2015 - ORE Sulejówek – szkolenie „Mediacje i negocjacje w szkole” –

w ramach budowania sieci współpracy w programach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz ‘Golden 5”


29.09.2015 - PSP nr 7 Strzelce Opolskie – „Bezpieczeństwo w sieci” –

zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. V


28.09.2015 - ORE Warszawa – Konferencja „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”

 

***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

25.09.2015 - Opole - Salon Maturzysty


25.09.2015 - PP nr 4 Strzelce Op. - Obserwacja dziecka w grupie


24.09.2015 - PG nr 1 Zawadzkie – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I –„Wiatr w żagle”

 

22.09.2015 - PSP Staniszcze Wlk. – konsultacja dla Rady Pedagogicznej w sprawie pomocy uczniom z dysleksją

 

17.09.2015 - ZSG PG Izbicko – obserwacja ucznia

 


***

Przewidywane pozadiagnostyczne i pozaterapeutyczne działania merytoryczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich:

 

10.09.2015 - Zespół Orzekający

 

09.09.2015 - Grupa Pedagogów - spotkanie inauguracyjne


08.09.2015 - Opole: Udział w konferencji „System doskonalenia nauczycieli oparty na

kompleksowym, ogólnodostępnym wspomaganiu szkół”, organizator ORE Warszawa

 

07.09.2015 - Opole: Udział w konferencji „System doskonalenia nauczycieli oparty na

kompleksowym, ogólnodostępnym wspomaganiu szkół”, organizator ORE Warszawa


04.09.2015 - KOWEZiU Warszawa – projekt Edukacja dla Pracy etap III


03.09.2015 - Zespół Orzekający

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 
There are no translations available.